Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
4.3.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2024
Dátum zvesenia 31.12.2024
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie v obci Potok o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR dňa 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Dátum zvesenia 5.12.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie v obci Potok o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR dňa 30.9.2023
27.9.2023
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb Mikroregiónu Teplý Vrch na obdobie 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2023
Dátum zvesenia 4.12.2023
Názov Návrh komunitného plánu sociálnych služieb Mikroregiónu Teplý Vrch na obdobie 2024-2030
29.6.2023
Zaburinenie pozemkov v okrese Rimavská Sobota - upozornenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2023
Dátum zvesenia 3.12.2023
Názov Zaburinenie pozemkov v okrese Rimavská Sobota - upozornenie
31.5.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2023
Dátum zvesenia 2.12.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
17.4.2023
Aktualizovaný PHRSR MR TV 2023 - 2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.4.2023
Dátum zvesenia 1.12.2023
Názov Aktualizovaný PHRSR MR TV 2023 - 2027
13.10.2022
Hodnotiaca správa projektu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Hodnotiaca správa projektu
1.5.2022
Obnova zariadenia inventáru v kultúrnom dome
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.5.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Obnova zariadenia inventáru v kultúrnom dome
Popis Obec Potok realizuje projekt:
     
          Obnova zariadenia inventáru v kultúrnom dome

Výška dotácie: 1.100,- Eur

25.3.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
9.12.2021
Zelený kraj - stratégia enviromentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja - Oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2021
Dátum zvesenia 24.12.2021
Názov Zelený kraj - stratégia enviromentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja - Oznámenie
25.11.2021
Rozpočet obce Potok na rok 2022 - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Rozpočet obce Potok na rok 2022 - NÁVRH
8.11.2021
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2021
Dátum zvesenia 23.11.2021
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
4.11.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Dátum zvesenia 18.11.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE
26.7.2021
Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV3366 Drienčanský kras do národného zoznamu území európskeho významu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV3366 Drienčanský kras do národného zoznamu území európskeho významu