Všeobecné záväzné nariadenia
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
16.12.2022
VZN 3-2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene – Potoku
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN 3-2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene – Potoku
16.12.2022
VZN 2-2022 o organizácií miestneho referenda v obci Potok
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN 2-2022 o organizácií miestneho referenda v obci Potok
16.12.2022
VZN 1-2022 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určity čas alebo na určitom mieste na území obce Potok
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN 1-2022 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určity čas alebo na určitom mieste na území obce Potok
16.12.2022
VZN-4_2022 zásady odmeňovania poslancov
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN-4_2022 zásady odmeňovania poslancov
13.12.2021
VZN-2_2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Potok
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN-2_2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Potok
13.12.2021
VZN-1_2021 miestne dane poplatky KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN-1_2021 miestne dane poplatky KO a DSO
13.9.2021
VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Potok
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2021
Názov VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Potok
13.9.2021
VZN-3_2018 o miestnom poplatku za odber vody z obecného vodovodu
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2021
Názov VZN-3_2018 o miestnom poplatku za odber vody z obecného vodovodu
13.9.2021
VZN 2_2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2021
Názov VZN 2_2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp
13.9.2021
VZN-2_2017 elektronická komunikácia obce
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2021
Názov VZN-2_2017 elektronická komunikácia obce
13.9.2021
VZN-1_2017 miestne dane poplatky KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2021
Názov VZN-1_2017 miestne dane poplatky KO a DSO