Kultúra a zaujímavosti

Pamiatky
- Evanjelický kostol, jednoloďová klasicistická stavba s polkruhovým ukončením presbytéria, bez veže, z roku 1791. Kostol prešiel obnovou v roku 1945. Interiér je plochostropý s trojramennou drevenou emporou. Nachádza sa tu barokový oltár z doby vzniku kostola, kazateľnica z rovnakého obdobia a rokokový organ. Kostol má fasády členené lizénami a segmentovo ukončenými oknami.

- Dedinská zvonica, murovaná neogotická stavba z konca 19. storočia. Fasáda zvonice je členená nárožnými pilastrami, rezonančný otvor so stredovým stĺpikom je ukončený lomeným oblúkom. Veža je ukončená ihlancovou helmicou.