Stavebný úrad

Mgr. Renáta Slováková

Tel. č.: 0948/070113
E-mail:
renata.slovakova@post.sk
 
Spoločný obecný úrad stavebný so sídlom na Mestskom úrade v Tisovci

Adresa  pracoviska: 
 
Mgr. Renáta Slováková - stavebný úrad
Sociálna Poisťovňa
ul. K. Mikszátha 6
979 01 Rimavská Sobota