Symboly obce


                        Erb obce                       Vlajka obce